اخبار

انجام پروژه ارزش‌گذاری “نانوآفت‌کش‌های نورتخریب‌پذیر و زیست‌سازگار ایمیداکلوپراید و ایندوکساکارب”

پروژه ارزش‌گذاری “نانوآفت‌کش‌های نورتخریب‌پذیر و زیست‌سازگار ایمیداکلوپراید و ایندوکساکارب” به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو کشور توسط شرکت دادفلامینگو... ادامه مطلب