مشاوره تنظیم مقررات (رگولاتوری)

رگولاتوری (تنظیم مقررات) در کنار سیاست‌های پولی و مالی، به عنوان اهرم‌های سه‌گانه دولت‌ها در مدیریت اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان شناخته می‌شود. مراد از مقررات مجموعه‌ای از ضوابط و قوانین است که بر زندگی هر روزه شهروندان و بنگاه‌های تجاری حاکم است. تنظیم مقررات ابزار مهمی در دست دولت‌هاست تا از آن در جهت گسترش رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و مراقبت‌های زیست محیطی استفاده نمایند. ذکر این نکته ضروری است که براي تحقق اين اهداف، رگولاتوري بايستی باثبات، همراه با دانش كافی، مقتدر، بي‌طرف، سريع، مستقل و شفاف باشد. بی‌شک نتيجه حضور چنين رگولاتوري، در نهايت به سود مردم و آحاد اقتصادي جامعه خواهد بود.

اما باید توجه داشت که صرف مقررات‌گذاری نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت و بعضاً می‌تواند هزینه‌بر و ناموفق در رسیدن به اهداف باشد. از همین روست که بحث از «سیاست‌های رگولاتوری» به میان می‌آید. «سیاست رگولاتوری» به چگونگی نیل به اهداف دولت از طریق استفاده از مقررات، قوانین و دیگر ابزارهای موجود می‌پردازد و راهکارهایی در جهت بهبود دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی این مقررات و در نتیجه بهبود زندگی شهروندان و بنگاه‌های تجاری ارایه می‌نماید.

شرکت دادفلامینگو با برخورداری از تیمی با تجربه و متخصص، این آمادگی را دارد تا در کنار نهادها و سازمان‌های تنظیم مقررات کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب بهترین و کاربردی‌ترین سیاست‌های رگولاتوری یاری رساند. این شرکت با عنایت به چارچوب حاکم بر نهادها و سازمان‌های تنظیم مقررات در جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری اطلاعات، با مطالعه تجربیات سایر کشورها توجه‌ها را به بخش‌هایی که عموماً توسط این سیاست‌گذاران تنظیم مقررات مغفول مانده است، جلب می‌نماید. دادفلامینگو در کنار شناسایی و ارزش‌گذاری بازیگران اصلی و موثر که نقش مهمی در بهبود و توسعه تنظیم مقررات دارند، بر اساس آخرین یافته‌ها و متد OECD، به بررسی سه ابزار مهم در سیاست رگولاتوری (تخمین آثار رگولاتوری، تعامل ذینفعان و ارزیابی واقعی و مبتنی بر فکت) می پردازد و راهکارهایی برای استفاده از آنها در حالتی استراتژیک‌تر ارایه می‌کند.

Tags: , ,