مذاکره تنظیم قراردادها و اسناد حقوقی

اهمیت مرحله مذاکرات بر هیچ­کس پوشیده نیست. گاه در این مرحله اشتباهاتی رخ می‌دهد که ناشی از عدم ­تبحر و تخصص تیم مذاکره‌­کننده در پیش بردن مذاکرات به نحوی است که حداکثر منافع را تامین نماید. لذا روند مذاکرات تا حد زیادی تعیین ­کننده سرنوشت قرارداد نهایی است، به ویژه که در این مقطع در بسیاری موارد با امضای تفاهم­‌نامه‌­هایی مواجه هستیم که قطعاً عاری از اثر حقوقی نمی­‌باشند و می­‌توانند با از دست دادن امتیازات مهمی برای هر یک از طرفین قرارداد همراه باشند.

دادفلامینگو با بهره‌­گیری از تیم حقوقی متخصص و به‌کارگیری روش­‌های اصولی مذاکره، تمام تلاش خود را جهت پیشبرد دقیق این مرحله به‌کار می‌بندد.

Tags: , , , , ,