تنظیم قراردادها و اسناد حقوقی

تهیه و تنظیم قرارداد یک امر بسیار تخصصی در انجام فعالیت­‌های تجاری‌­سازی است که اجرای درست و دقیق آن برای شرکت­‌های بزرگ و کوچک تجاری بسیار با اهمیت است. امروزه تنوع قراردادها، تشخیص و تعیین قالب حقوقی مناسب برای تنظیم هر قرارداد را با در نظر گرفتن مختصات و شرایط خاص آن قرارداد، تبدیل به یک مرحله بسیار حساس و مهم و حیاتی نموده است.

اشتباهاتی که در این مرحله رخ می‌­دهد می تواند منجر به خسارت‌­های سنگین و جبران­‌ناپذیر به بنگاه اقتصادی گردد.

دادفلامینگو با توجه به این مهم در امر تدوین قرارداد با بهره‌­گیری از نیروی متخصص حقوقی با ظرافت و دقت بالا، دست به تهیه و تنظیم و در موارد لزوم، اصلاح قراردادها می‌­زند.

Tags: , , , , ,