ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

امروزه علاوه بر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، دارایی‌های نامشهود و مالکیت فکری نیز سهم عمده‌ای در دارایی‌‌های هر بنگاه اقتصادی یافته‌اند و لذا ارزش‌گذاری این دارایی‌ها از قبیل فناوری یا دانش فنی تولید، ثبت اختراع، حق تکثیر، علامت تجاری و… از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

ارزش‌گذاری این اقلام و بویژه ارزش‌گذاری فناوری که در راستای اهدافی همچون تعیین سهم‌الشرکه، واگذاری، تامین مالی، ادغام و… و با بهره‌گیری از روش‌های متنوع کیفی و کمی صورت می‌پذیرد، سهم عمده‌ای در تجاری‌سازی دانش و اقتصاد دانش‌بنیان ایفا می‌نماید.

Tags: , , ,