معرفی

دادفلامینگو اولین و تنها شرکت دانش‌بنیان کشور در حوزه ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری فناوری و مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها و دعاوی است.

دادفلامینگو حول این ایدۀ محوری شکل گرفته است که یافته‌های نوین و تعاملات پیچیده در حوزه‌های مختلف دانش و فناوری، نیازمند استراتژی‌ها و ابزارهای متناسب و پیشرفته است. مزیت اصلی دادفلامینگو شناخت دقیق از تجربیات کشورهای پیشرفته در حوزۀ خدمات تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته به مدد بهره‌گیری از تخصص و تجربه همکاران و مشاوران دارای سابقۀ تحصیلات عالی و فعالیت‌های حرفه‌ای درخشان در داخل و خارج کشور است. دادفلامینگو نقطه اتصال آخرین دستاوردهای علمی در شاخۀ جدید «حقوق فناوری‌های نوین» از یک سو و تجربۀ عملی تجاری‌سازی دانش و فناوری در عرصۀ خارجی و داخلی برای مراجع کلان، سازمان‌ها و شرکت‌ها از سوی دیگر است.
از این رو شرکت دادفلامینگو آمادگی ارایه خدمات را در موضوع شرکت در ابعاد مختلف به شرکت‌های خصوصی، دانشگاه‌های کشور، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و… دارد.