خدمات

خدمات تخصصی قابل ارائه در شرکت دادفلامینگو:

  • خدمات حقوقی و قراردادی
  • ارزش‌­گذاری و قیمت‌­گذاری
  • خدمات مالکیت فکری و ثبت
  • مشاوره تنظیم مقررات (رگولاتوری)
  • آموزش و رویدادها